OSP Żerniki (jubileusz, przy strażnicy OSP)

July 17, 2022

#ognista-wieprzowina

Jubileusz 65-lecia OSP Żerniki przy "KUCHNI STRAŻACKIEJ Z OGNISTĄ WIEPRZOWINĄ"

Obchody Jubileuszu 65-lecia OSP Żerniki rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele w Żernikach. Następnie strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy remizo-świetlicy w Żernikach.

Po zdaniu raportu przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Ulhówku Janusza Myszkowskiego Wójtowi Gminy Ulhówek Łukaszowi Kłębkowi nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi na maszt i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

W dalszej kolejności głos zabrał gospodarz gminy, który powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców przybyłych na uroczystości. Życzenia przekazał również z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim bryg. Paweł Chromiec, a gratulacje dla strażaków przesłane przez Wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Ziober.

Po oficjalnej części uroczystości miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą a zarazem sołtysem Moniką Puchalską zaprosiło gości na obiad.

Dla wszystkich przygotowana była również grochówka oraz bogaty asortyment wędlin i mięs w ramach wydarzenia kulinarnego "KUCHNIA STRAŻACKA Z OGNISTĄ WIEPRZOWINĄ". Ze strażackiego poczęstunku skorzystało ponad 200 osób.

W imieniu organizatorów składamy podziękowanie wszystkim, którzy ubogacili strażackie święto kuchnią strażacką w najlepszym wydaniu. Za udzieloną w tym zakresie pomoc składamy podziękowania dla Pana Wojciecha Kawalca oraz dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Lubelskim.

Wszyscy wspólnie do późnych godzin wieczornych bawili się razem z zespołem TAKT.